top of page
  • Writer's pictureHeini

Pilates ja golf

Opiskelen pilatesohjaajaksi. Kirjoitin aluksi ajatuksissani, että golfpilatesohjaajaksi. Näin sen kyllä ajattelen ja olisin ihan hyvin voinut jättääkin sen niin. Koulutusta on käyty nyt parin kuukauden verran ja olen saanut koulutuksesta valtavan hyödyn ja tuen opetukseeni. Todennäköisesti siis tulen toimimaan golfpilatesohjaajana ja vetämään tulevaisuudessa pilatestreenejä golfareille. Tulen yhdistämään kaksi kärpästä yhdellä iskulla: golf- ja kehonhallintataitojen kehittämisen.


Yksi koulutuksen tehtävistä oli pohtia pilateksen kuutta pääperiaatetta. Ne on helppo yhdistää mihin tahansa liikkeeseen ja siten urheilulajiin. Tarkastelin tehtävässä luonnollisesti Pilates-menetelmän periaatteita golfin ja/tai golflyönnin näkökulmasta.


HALLINTA / CONTROL


Kehonhallinta on tehokkaan ja toistettavan golflyönnin ydin. Hallinnalla tarkoitan oikeansuuntaisten, -aikaisten ja -voimaisten liikkeiden tuottamista.


Golflyönnissä on hallittava liikesuunnat, joita tapahtuu kaikissa kolmessa liikesuunnassa: sagittaali-, frontaali- ja horisontaalitasoilla. Kehon hallinnan avulla kehon eri osien liikkeet voidaan linkittää toisiinsa niin, että liike onnistuu oikea-aikaisesti. Käsivarsien, rintakehän, lantion ja jalkojen liikkeiden oikea-aikaisuus mahdollistaa kehon kiertojännitteiden aikaansaamisen voimantuottoon ja toisaalta mailan oikean liikeradan aikaansaamiseksi. Voiman suunta taakseviennissä ja läpimenossa määrittävät sen, miten tehokas lyönnistä tulee. Kaikki tämä vaatii kehon eri osien hallintaa, jotta monimuotoinen liike onnistuu.


Hallinta golflyönnissä tarkoittaa myös tasapainoa ja liikkeen mukauttamista eri tilanteisiin sopiviksi. Liike on hallittava eri mittaisissa lyönneissä eri alustoilta ja esimerkiksi ruoholaaduilta. Liikehallintaan vaaditaan myös eri olosuhteissa, kuten sateella, tuulella tai eri ruoholaaduilla ja alustoilla.


Kehonhallinta kehittyy eri tavoin läpi elämän ja nopeimmimmillaan siinä kehittyy lapsena eri motorisen kehittymisen herkkyyskauden aikana. Kasvupyrähdyksen aikana kehonhallinnassa tapahtuu taantumaa. Kehonhallintaa voi kehittää kaikissa ikävaiheissa. Sanonta, vanha koira ei istumaan opi koskee koiraa - ei ihmistä. Ihminen voi kehittyä läpi elämän.KESKITTYMINEN / CONCENTRATION


Keskittyminen tarkoittaa itselleni kykyä kohdentaa tarkkaavaisuus haluttuun asiaan ja pitää keskittyminen asiassa halutun ajan. Golfissa keskittymistä vaaditaan eri tavoin eri tilanteessa. Pelin osalta se on kuitenkin hallittua. Keskittymistä vaaditaan vain lyhyen hetken lyöntitapahtuman aikana, mikä kokonaisuudessaan kestää alle minuutin ja itse lyöntitapahtuma noin sekunnin.


Ennen lyöntiä on osattava keskittyä lyönnin suunnitteluun, päätöksentekoon ja siihen on osattava sitoutua.


Itse lyönnissä keskittyminen liittyy lyöntirutiinin säilyttämiseen ja kohteeseen keskittymistaitoon. Haaste golfissa on mahdollisuus ajatella liikaa, mikä saattaa heikentää keskittymistä oikeaan asiaan oikeaan aikaan. Keskittymistä onkin se, että osaa kiinnittää huomiota tarvittaviin asioihin. Lyönnin aikana tällaisia voi olla esimerkiksi lyönnin tempo, tasapaino tai rentous. Haaste on, jos ajatuksissa pyörivät useat eri tekniset asiat, mikä lienee suurin pelaajan haaste golfissa.


Golfissa keskittymiskyvyn ylläpidon haasteena on pelin pitkäkestoisuus. Siksi suositellaankin, että lyöntien välissä aivoja lepuutetaan ja ajatukset ovat muissa asioissa kuin lyöntitekniikassa. Keskittyminen aloitetaan vasta pallolle saapuessa suunnittelun osalta. Lyöntirutiini saa kestää enintään 45 sekuntia ja itse lyöntitapahtuma kestää noin sekunnin. Toki valmistautuminen aloitetaan aiemmin. Siitäkin huolimatta kokonaisuudessaan keskittymistä ei vaadita itse pelissä kovinkaan paljoa. Harjoittelu sen sijaan vaatii.


Sanotaan, että golf vaatii tuplasti enemmän harjoitusta kuin muut lajit. Harjoituspäivät ovat pitkiä ja silloin keskittymiskykyä tarvitaan.


KESKUSTAN KÄYTTÖ / CENTERING


Kaikki liike tulisi aktivoitua keskustasta eli keskivartalosta. Pidän keskivartalon aktivaatiota, Pilates Power Housea, lyönnin starttimoottorina – kaikki liikee lähtee sieltä oli kyse sitten putista tai draivista. Itse moottori on rintakehä/rintaranka ja turbona toimii jalat ja erityisesti pakaralihakset. Ilman keskustan aktivaatiota svingi hajoaa helposti palasiksi. Keskustan käyttö on svingin ydin. Se yhdistää ala- ja ylävartalon toimimaan yhdessä ja mahdollistaa maksimaalisen voiman käytön lyönnissä.


Keskustan aktivaatio linkittää kehon eri osat toisiinsa ja tekee lyönnistä yhtenäisen, kun kehon eri osat liikkuvat hyvässä synkronisaatiossa eli tahdissa keskenään. Linkitys puolestaan mahdollistaa voimantuoton ja reaktiovoiman välittymisen (ground reaction force). Pidän keskustan hallintaa ja sen käyttöä yhtenä tärkeimpänä tekijänä lyönnin onnistumisen kannalta.


Keskustan käyttö onnistuu, kun oikeat keskivartalon lihakset aktivoituvat. Pilates Power House eli keskusta koostuu lantionpohjalihasten aktivaatiosta, jotka muodostavat talon lattian ja pallealihaksesta, joka toimii kattona. Syvät poikittaiset vatsalihakset, vinot vatsalihakset, suora vatsalihas ja syvä selkälihas toimivat talon seininä. Nykytiedon valossa lantion hallinta yhdistetään keskustan hallintaan.


Keskustan käyttöä hankaloittaa se, ettei hermoratayhteyksiä ole riittävästi. Keskustan alueen hallinta on vaativaa ja edellyttää paljon harjoittelua.


HENGITYS


Golflyönti on räjähtävää voimaa vaativa, jolloin hengitystä pidätetään hetkellisesti ja kurkun kansi sulkeutuu (Valsalva manööveri). Hengityksen avulla aktivoidaan keskivartalon lihakset.


Omiin rutiineihini kuuluu, että hengitän ilmaa hieman ulos juuri ennen lyönnin alkua ja samanaikaisesti tiivistän keskivartalon lihakset kevyesti lantionpohja- ja alavatsalihaksia aktivoiden. Pidätän hengitystä koko lyöntitapahtuman ajan. Hengenpidätys tuottaa paineen vatsaonteloon, mikä tukee rankaa lyönnin aikana. Paineen avulla lyönti onnistuu toistettavasti, kun saan pidettyä rangan asennon vakaana koko lyönnin ajan ja saan tuotettua voimaa lyöntiin lihasaktivaation avulla. Samaa menetelmää käytetään muun muassa painonnostossa.


Pilateksessä hengityksen avulla tuetaan liikettä joko sisään tai uloshengityksen avulla. Pallealihas yhdessä muiden keskivartalon lihasten kanssa on tärkein sisäänhengityslihas. Pilatesharjoittelussa korostetaan niin sanottua lateraalista hengitystä, jossa sisäänhengityksen suuntaa ajatellaan ilmapallomaisesti – joka suuntaan leviävänä. Pallean alaspäin suuntautuvan liikkeen lisäksi hengitys suuntautuu kylkiin ja selkäpuolelle. Tällä venytetään selän kireitä lihaksia ja parannetaan rintakehän ryhtiä. Liikkeen tuen ja tehon lisäksi hengityksellä on muitakin funktioita. Pallean liike saa aikaan hierovaa liikettä sisäelimille.


Golfissa pilateksen harjoittelussa käytettävää hengitystekniikkaa voidaan käyttää oikean mielentilan löytämiseen pelissä. Pitkät ja syvät hengitykset golfissa liittyvät rentouteen ja mielenhallintaan - ja siten suoritustasoon. Hengityksen avulla ylläpidetään hyvä syketaso, jolloin mieli pysyy vapaana ja rentona, kuten kehokin. Ennen lyöntiä voi esimerkiksi hengittää syvään juuri ennen pallolle siirtymistä. Hengityksen tarkoituksena on rentouttaa lihakset ja mieli tulevaan lyöntitapahtumaan.


Hengitys on spontaani tapahtuma. Se kannattaa tehdä nenän sierainten kautta, joissa on runsas verenkierto, mikä lämmittää ilman. Värekarvat puhdistavat ilmaa ja samalla se kostuu. Erityisesti ulkona kylmässä ja kuivassa ilmassa suun kautta hengittäminen saattaa aiheuttaa rasitusastman oireita ja keuhkoputket ärtyvät.


Uloshengityksessä pilateksessa suositaan rajoitettua hengitystä, jossa kieli asetetaan kitalakeen etuhampaiden takareunaa vasten. Rajoittuneen uloshengityksen myötä vatsalihakset työskentelevät omaa sisäistä vastustusta vastaan. Liike tehostuu.


Hengityksen suuntia ja tapoja on erilaisia ja prioriteettinä kannattaa pitää sitä, että yksinkertaisesti hengittää. Tietyissä tilanteissa hengitystä tulee harjoituttaa, jos tavoissa on ongelmia.TÄSMÄLLISYYS


Täsmällisyys liittyy golfissa lyöntitekniikan puhtauteen ja liikkeen toistettavuuteen. Täsmälliset, oikea-aikaiset ja -suuntaiset liikkeet, ovat hyvän ja toistettavan lyöntitekniikan edellytys. Riuhtomalla saa välillä aikaan todella hyviä lyöntejä, mutta useimmiten huonoja. Pelissä idea on lyödä lyönti toistettavasti ja suunnitellusti, jolloin lyönnit ovat ennakoitavia. Ilman puhdasta ja täsmällistä liikettä tämä ei onnistu.


Pilateksessa tärkeää on, että liikkeellä on täsmällinen alku- ja loppuasento. Samoin golflyönnissä. Näin voidaan saavuttaa vaadittu tarkkuus ja toistettavuus lyöntiin. Käytän usein asiakkaillani harjoitteena niin sanottua kahden sekunnin treeniä, jossa loppuasennossa pitää pysyä kahteen laskien. Näin loppuasento on täsmällinen ja siten koko lyönti useimmiten tasapainoinen.


Liikkeen suunta ja muoto ovat selkeitä. Voiman ja vastavoiman periaate onnistuu, kun liikkeet ovat oikeita ja täsmällisiä.


Täsmällisten liikkeiden avulla motorinen oppiminen on helpompaa ja nopeampaa. Tämän olen huomannut oppilaissani, jotka käyvät pilateksessa. Ohjeiden toteuttaminen ja muutosten tekeminen lyönteihin onnistuu huomattavasti nopeammin kuin vastaavasti muilla, jotka eivät hallitse liikkeitä täsmällisesti.


Liike saadaan täsmälliseksi hitaan liikkeen kautta, jota voidaan nopeuttaa oppimisen edetessä. Hidas ja täsmällinen liike jättää vahvan muistijäljen isojen aivojen liikemuistikeskukseen. Nopea liike tapahtuu pikkuaivojen alueella. Nopea liike voidaan rakentaa hitaan päälle. Näin myös golfopetuksessa. Uudet liikeradat harjoitellaan ensin hitaasti ja liikettä nopeutetaan, kun tekniikka on vakioitunut.


LIIKKEEN VIRTAUS / FLOW


Golfissa liikkeen virtaus näkyy liikkeen jatkuvuutena ja sulavuutena. Kineettinen ketju toimii oikein, kun liikevirtaus on oikea-aikasta ja –suuntaista.


Pilateksessa itse liike tehdään aina jatkuvana eikä liike pysähdy. Lisäksi liikkeet sidotaan toisiinsa niin, että taukoja liikkeiden välillä ei tapahdu. Liikkeen virtaus vaatii hyvää keskittymistä niin tekijältä kuin ohjaajaltakin. Liikkeiden väleihin kannattaa laittaa helpompia liikkeitä, jolloin pieni hengähdystauko liikkeiden välillä onnistuu luontevasti. Väliliikkeiden avulla voidaan myös vaihtaa asentoja nopeasti ja vaivattomasti ilman, että jatkumo häiriintyy.


Control, Centeredness,

212 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page